Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w nakielskiej „Dwójce”

We wtorek 5 grudnia 2023 roku wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zaprosili swoich kolegów i koleżanki z klas IV –VIII na apel z okazji Dnia Wolontariusza. Przygotowany program miał pokazać wszystkim, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę na rzecz innych. Była to pewnego rodzaju lekcja o pomaganiu. Uczestnicy spotkania podczas przygotowanych prezentacji, mogli dowiedzieć się kim jest wolontariusz i co zrobić by wykorzystując swoje talenty, czynić dobro wobec tych, którzy tego potrzebują. Był to także doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się swoimi działaniami i zachęcili tych, którzy na razie stoją z boku. Dla wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas z Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią to czas  szczególny, bo to już 15 rok ich działalności w szkole. Opiekun w imieniu całego koła podziękowała pani Dyrektor Annie Maćkowskiej za lata pomocy, współpracy i życzliwości. Za współpracę podziękowano również opiekunom Samorządu Uczniowskiego – pani Beacie, pani Alicji i panu Piotrowi oraz wszystkim nauczycielom, którzy w naszej szkole bardzo aktywnie angażują się w pomoc na rzecz potrzebujących. W nakielskiej Dwójce nie brakuje małych wolontariuszy i jest bardzo duża liczba, czego dowodem są owocne akcje charytatywne, organizowane w ciągu roku. Dla nich również w podziękowaniu za okazywane serce, wolontariusze SKC przygotowali słodkie upominki, które każdy otrzymał przy wyjściu z auli. Słodkościami obdarowani zostali także uczniowie klas I – III, do których udali się sami wolontariusze podczas lekcji. Pragniemy w tym dniu podziękować także rodzicom uczniów naszej szkoły, którzy także są naszymi wolontariuszami i pomagają nam  w organizacji licznych uroczystości i akcji dla dzieci.

Dobra jest więcej, dlatego pomagajmy bo wtedy świat będzie piękniejszy.

 

opiekun Szkolnego Koła Caritas –  Katarzyna Dobosz