Motywacja w oddziaływaniach penitencjarnych w kontekście nauczania

W Zakładzie Karnym w Potulicach odbyły się tzw. widzenia szkolne. To niecodzienna możliwość spotkania z bliskimi, z której dwa razy w roku korzystają najlepsi słuchacze potulickiego CKU.

Motywacja

Widzenia szkolne przebiegają w kameralnej i rodzinnej atmosferze. Uczestniczą w nich także wychowawcy i kadra pedagogiczna. Rodziny mają możliwość uzyskania informacji na temat wypełniania obowiązków szkolnych przez swoich bliskich, o ich postępach i osiągnięciach. Nauczyciele i wychowawcy chętnie korzystają z okazji do włączenia rodzin osadzonych w motywowanie skazanych do podejmowania dalszych trudów edukacyjnych. Widzenia te stanowią jedną z form motywacji do włożenia wysiłku w zdobycie zawodu, a tym samym rozszerzenia luzu decyzyjnego w obszarze zawodowym. Wpływa to jednocześnie na wzmożenie szans bezkolizyjnego powrotu do społeczeństwa po opuszczeniu murów więzienia. Wśród skazanych znajduje się wiele osób bez podstawowego wykształcenia, bez wyuczonego zawodu. Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu niwelowanie deficytów w tym obszarze.

Przebieg widzenia

Uczniowie mieli okazję by pochwalić się swoimi nowymi umiejętnościami – przygotowali dla swoich rodzin słodki poczęstunek przygotowany na zajęciach praktycznych. To grudniowe spotkanie urozmaicił występ jednego z uczniów CKU. Przy nastrojowych dźwiękach gitary zaprezentował swoje autorskie piosenki oraz znane i popularne kolędy. Dyrektor CKU i zastępca kierownika działu penitencjarnego na zakonczenie spotkania złożyli wszystkim świateczne życzenia.

tekst: mjr Anna Łabędziewska

zdjęcie: chor. Justyna Sejdowska