Mrocza: Jubileusz 40-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Matyldzinie

15 czerwca 2024 roku w świetlicy wiejskiej w Matyldzinie odbyła się uroczystość z okazji 40—lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Matyldzinie. Uroczystość objęta została patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Przewodnicząca KGW Matyldzin – Barbara Ratajczak. Następnie wszystkich gości powitała Przewodnicząca Gminnej Rady KGW – Renata Bolka. Rys historyczny Koła przybliżyła Skarbnik – Ewa Kaźmierczak.

Przyszedł czas na liczne życzenia i gratulacje. Delegacja władz samorządowych w składzie: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Jarosław Okonek, Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza – Renata Jesionowska – Zawieja oraz Skarbnik Miasta i Gminy Mrocza – Edyta Deja złożyła adres okolicznościowy, bukiet kwiatów oraz upominek. Życzenia złożył również Przewodniczący Komisji Oświaty i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Mroczy – Włodzimierz Kobyłecki.

Paniom – Jubilatkom życzenia złożyli także m.in.: Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Ewa Kozanecka oraz Starosta Nakielski – Krzysztof Błoński.

Po części oficjalnej miał miejsce poczęstunek oraz zabawa, której wodzirejem był sołtys Sołectwa Matyldzin – Marek Maciejewski.

 

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy Mrocza

zdjęcia: Joanna Murawiec