Mrocza: Podpisanie umowy na wykonanie kanalizacji na „Osiedlu Wieleckim”

W dniu wczorajszym (4.03.2021r.) podpisana została umowa na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski realizacji zadania, w ramach którego wykonana zostanie kanalizacja sanitarna na tzw. „Osiedlu Wieleckim” w Mroczy.

Inwestorem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania z ramienia Gminy Mrocza jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mroczy. Z ramienia inwestora umowę podpisał Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Marcin Narloch.

Na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim dofinansowane zostanie 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Rozpoczęcie realizacji budowy kanalizacji zaplanowano na 2021 rok, natomiast zakończenie w 2022 roku.

Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w drodze zamówienia publicznego.

Ewelina Musiał – Urząd Miasta i Gminy Mrocza