Mrocza: Prosimy o pomoc w odnalezieniu właściciela psa

Osoby, które posiadają informację na ten temat proszone są o powiadomienie właściciela, kontakt z Referatem Rolnictwa w UMiG w Mroczy – 531 560 128 lub kontakt ze Strażą Miejską w Mroczy – 509 848 219 (czynny w przypadku służby patrolowej).
O kontakt prosimy również osoby, które byłyby zainteresowane adopcją psa.

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy