Mrocza: Wystawa twórczości Andrzeja Brzóski

W dniu 26 listopada 2022 roku Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik oraz Przewodniczący Rady  Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński udali się do Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy w związku z wystawą twórczości plastycznej Andrzeja Brzóski. W związku z przejściem na emeryturę, podczas wystawy przedstawiciele władz samorządowych wręczyli artyście symboliczny grawerton będący wyrazem uznania i  podziękowania za 30 – lecie pracy na rzecz Gminy Mrocza.

Andrzej Brzóska to urodzony w 1957 roku rzeźbiarz nieprofesjonalny. Malarstwem, rzeźbą i płaskorzeźbą w kamieniu oraz drewnie zajmuje się 49 lat. Sztuki rzeźbiarskiej uczył się u profesora Stanisława Horno-Popławskiego oraz u znanego twórcy Aleksandra Dętkosia. Jego prace były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Brał udział w wielu przeglądach rzeźbiarskich, plastyki amatorskiej oraz licznych konkursach. Swoje prace wystawiał w ośrodkach kultury, Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią oraz dwukrotnie w Niemczech. Od 1992 roku jest instruktorem w pracowni plastycznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy, gdzie prowadzi zajęcia z młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Andrzej Brzóska – Rzeźbiarskie „oblicza przyrody”

Osobista interpretacja natury stała się tematem rzeźbiarskiej twórczości Andrzeja Brzóski. Zaprezentowane na wystawie dzieła oddają nastrój, a nawet przemyślenia wywołane obcowaniem z nią. W symbolach bowiem artysta zawarł dodatkowe treści.

Twórca wykonał prostokątne płyciny w drewnie techniką reliefu wypukłego. Wykuł również pełne rzeźby w kamieniu. Pośród eksponowanych prac można wyróżnić następującą tematykę: pejzaż, martwą naturę z kwiatami i przedstawienia symboliczne. Charakterystyczne dla tych płaskorzeźb jest pozostawienie gładkiej ramy wysuniętej przed lico przedstawienia. Faktura żłobień stanowi tło. W niektórych partiach ślady dłuta rozchodzą się promieniście. W innych wyrównana powierzchnia głównych motywów kontrastuje z chropowatością tła. Na sumarycznie odtworzonych przedmiotach naniesione są schematyczne detale. Zwarta kompozycja wypełnia całą powierzchnię. W pejzażach artysta zastosował stały schemat: po lewej stronie reliefu przedstawienie drzewa, a centralnie lub bliżej prawego brzegu, na pierwszym planie, motyw animalistyczny.

Andrzej Brzóska zrealizował również śmielsze rozwiązania kompozycyjne. Wyrazem tego jest praca „Polne kwiaty”, w której do naturalistycznego układu wprowadził motywy dekoracyjne w postaci fragmentu bordiury wypełnionej ornamentem.

W twórczości Andrzeja Brzóski zostały wyważone proporcje między dekoracyjnością a znaczeniem, dzięki czemu apoteoza natury zdaje się być pełniejsza a doznania estetyczne trwalsze.

Materiał: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy