Muzeum Historii Włocławka ma 50 lat

Muzeum Historii Włocławka, jeden z sześciu oddziałów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, świętuje 50-lecie działalności. Uroczystości jubileuszowe, z udziałem radnych województwa Wojciecha Jaranowskiego i Stanisława Pawlaka, odbyły się w sobotę (3 grudnia 2022r). W ich trakcie wręczono ministerialne odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, oraz otwarto okolicznościową wystawę poświęconą półwieczu działalności placówki.

Muzeum Historii Włocławka od pięciu dekad pielęgnuje bogate dziedzictwo tego pięknego miasta. Zgromadzone tam zbiory prezentują historię Włocławka i regionu od pradziejów do czasów PRL-u. Dyrekcji placówki i pracownikom składam gratulacje z okazji jubileuszu – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki.

Muzeum Historii Włocławka, jeden z oddziałów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ma swoją siedzibę w barokowych kamienicach przy włocławskim Starym Rynku. W 2018 roku przeszło gruntowną rewitalizację i od tego czasu znów jest otwarte dla zwiedzających. Spowodowana remontem przerwa w funkcjonowaniu placówki trwała aż pięć lat (od 2013 do 2018 roku). Remont i modernizacja Muzeum Historii Włocławka, został sfinansowany przez samorząd województwa z udziałem środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych muzeum. Ogólny koszt inwestycji (włączając w to urządzenie ekspozycji stałych i wyposażeniem pracowni) wyniósł ponad 3 mln złotych.

Zakres prac w kompleksie budynków przy Starym Rynku objął m.in. wymianę pokrycia dachów i okien, przeprowadzenie skomplikowanego w tym wypadku odwodnienia i zabezpieczenia przeciwwodnego piwnic i fundamentów. Rozbudowano również część recepcyjną, socjalną i układ komunikacyjny, wykonano remont konserwatorski elewacji, rozbudowano  część recepcyjno-socjalną i układ komunikacyjny oraz remont konserwatorski i zagospodarowano dziedziniec. Urządzono również muzealne pracownie i magazyny zbiorów oraz wykonano systemy ekspozycyjne (gabloty, przeszklone zabudowy i stelaże).

Remont był kolejną inwestycją przeprowadzoną na rzecz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, będącego wojewódzką marszałkowską instytucją kultury. Wśród zrealizowanych przedsięwzięć są prace wykonane w skansenie w Kłóbce:

  • odrestaurowanie dworu Orpiszewskich (więcej),
  • prace melioracyjne w obrębie zespołu dworsko-parkowego (więcej),
  • przeniesienie do Kłóbki zabytkowego drewnianego kościoła z Brzeźna w powiecie lipnowskim oraz jego rekonstrukcja (więcej),
  • rewitalizacja zabytkowego spichlerza dworskiego (więcej). Koszt tej inwestycji to ponad 3,5 mln złotych. Blisko 2,5 mln złotych stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a ponad pół miliona złotych to środki pochodzące z budżetu samorządu województwa.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w 2019 roku  obchodziło jubileusz 110-lecia (więcej).

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

zdjęcia: Jubileusz 50-lecia Muzeum Historii Włocławka, fot. Jarosław Czerwiński, Muzeum Etnograficzne we Włocławku