Muzeum przy Gdańskiej 4 wita pierwszych zwiedzających!

Od piątku 7 maja 2021 roku można premierowo zwiedzać nowy budynek wraz z wystawami „Stan Zero” oraz „OBRAZY NIE– / RZECZYWISTOŚCI”. Muzeum przywitało już pierwszych gości.

OBRAZY NIE– / RZECZYWISTOŚCI

Ekspozycja, powstała głównie w oparciu o zbiory własne Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, dzięki swej różnorodności w doborze prac pod względem chronologii, tematu i formy, upowszechnia zbiory instytucji. Odsłona I: Inspiracje i aspiracje, której fragment będzie można oglądać już od 7 maja, ukazuje wiele aspektów wypowiedzi twórczej w kontekście zarówno czerpania inspiracji zastanymi ideami, jak i prób wypracowania własnych dróg artystycznych. Zwiedzający zobaczą m.in. prace z zakresu malarstwa, grafiki oraz rzeźby. Na wystawie znajdują się prace takich artystów jak m.in. Tadeusz Kantor, Henryk Stażewski, Mieczysław Wejman, Andrzej Wróblewski, Teresa Pągowska, Jan Cybis i Józef Czapski.

STAN ZERO

Projekt artystyczny Stan zero  nawiązuje do działalności grupy artystycznej Bunt, która powstała w 1918 roku w Poznaniu. Uczestnikami są artyści Katedry Grafiki Uniwersytetu Artystycznego im. Marii Abakanowicz w Poznaniu.  Grafiki, w ramach projektu Stan zero, prezentowane są w specjalnie zaaranżowanej i przekształconej przestrzeni wystawienniczej Muzeum Okręgowego. Jak opowiada Maciej Kurak, kurator wystawy: odnoszą się do współczesnych zagadnień społecznych tworząc wieloelementową wypowiedź twórczą, która nie ogranicza się wyłącznie do prezentacji przedmiotów sztuki, ale uwzględnia kontekst zarówno pasywny – zastany – zespolony m.in. z miejscem, obecną kulturą jak i aktywny – wytworzony – powiązany z opisem i aranżacją. Projekt Stan zero współtworzą prace, które często wykraczają poza klasyczną strukturę dzieła graficznego i konwencję stosowania środków wyrazu artystycznego w grafice warsztatowej. Pozwala to wzbogacić przekaz, jak również uczynić go bardziej zrozumiałym. Projekt poszerza granice działania twórczego o codzienne doświadczenia. Przy tym ważne stają się pytania o funkcję, a nie morfologię dzieła, co skupia naszą uwagę na doświadczaniu, a nie samym przedmiocie sztuki.

Wystawie będzie towarzyszył program działań dodatkowych, m.in. warsztatów graficznych. O terminach poinformujemy już wkrótce.

Od 11 maja Muzeum zaprasza także do zwiedzania pozostałych budynków. Nowych wystaw czasowych należy szukać m.in. w Galerii Sztuki Nowoczesnej, gdzie Muzeum przygotowało jubileuszową prezentacje fotograficzną bydgoskiego artysty Marka Chełminiaka – Jestem, kim jestem, gdzie jestem.

Natalia Szczerbińska – Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy