My, nasi rodzice, dziadkowie i przyjaciele na kartach kroniki

Jak wiele różnych informacji można odnaleźć w kronikach, mogli przekonać się podczas spotkania w Muzeum Ziemi Szubińskiej uczniowie klasy VI a, którzy odwiedzili nas z nauczycielką Agatą Droszcz. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia kronik Izby Pamięci Narodowej, muzealnych, harcerskich oraz kroniki 650-lecia miasta Szubina stworzonej przez muzeum. Wziąć do ręki i przyjrzeć się z bliska starannym rysunkom i malowidłom zdobiącym karty, wyszukać na zdjęciach znane im miejsca i osoby, a nawet siebie sprzed kilku lat. Wczytać się w opisy wydarzeń i relacji m.in. z obozów harcerskich. Różnorodność kronik udostępnionych uczniom miała pokazać różne możliwości prowadzenia takich kronik, formy zdobienia okładek i kart m.in. malowidła farbkami, oklejanie różnymi materiałami (od tkaniny po korę), ale też dodatkowo wielość materiałów, jakie można znaleźć w kronikach m.in. zaproszeń, wycinków prasowych czy wpisów dokonanych przez znane lokalnie i w szerszym wymiarze postaci.
Muzeum Ziemi Szubińskiej