Na PUE ZUS przedsiębiorcy znajdą informację o zaległościach i możliwych formach spłaty zadłużenia

146

Przedsiębiorcy, którzy mają swoje konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS otrzymali już informację o swoich zaległościach składkowych oraz możliwych formach spłaty zadłużenia.W województwie kujawsko-pomorskim taką informację na PUE ZUS otrzymało ponad 15,7 tys. płatników, w całym kraju blisko 400 tys. Przedsiębiorcy, którzy nie mają profilu na PUE ZUS otrzymają taką informację za pośrednictwem poczty.

Informacja została przygotowana według stanu na 31 października. Wskazano w niej należne składki, które powinny zostać opłacone do 30 listopada 2020 r. Do podanej kwoty składek trzeba doliczyć odsetki za zwłokę.
Można to zrobić za pomocą kalkulatora odsetkowego, który jest udostępniony na stronie internetowej ZUS w zakładce [Firmy] > [Rozliczenia z ZUS] > [Kalkulator odsetkowy dla płatników składek ZUS].– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli ktoś opłacił składki i ma wątpliwości, co do kwoty należności wskazanej w informacji, może sprawdzić aktualny stan rozliczeń z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) w [Panelu płatnika], w zakładce [Salda bieżące].

Niewielkie kwoty zaległości mogą być spłacone wraz z bieżącymi składkami. W przypadku większych, płatnik może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie naszych doradców do spraw ulg i umorzeń, którzy przedstawią najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia. Pomogą także w wypełnieniu wniosku i niezbędnych dokumentów. Numery telefonów do doradców w poszczególnych oddziałach ZUS są na stronie internetowej www.zus.pl  w zakładce [Firmy] > [Ulgi i umorzenia] > [Doradca w sprawie ulg i umorzeń]– dodaje rzeczniczka.

Spłata zaległości do końca listopada 2020 r. albo złożenie wniosku o raty, podpisanie umowy i realizacja układu ratalnego ograniczy narastanie długu i pozwoli na uniknięcie egzekucji.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego