Na zdjęciu z ok. 1900r. widoczny fragment obecnej ul. Dąbrowskiego w Nakle wraz z koszarami i kościołem

Zaproponowaliśmy Państwu poznawanie Nakła nad Notecią i okolic publikując co tydzień jedno zdjęcie z okresu XIX w. XX w. i obecnego bowiem zmiany następują bardzo szybko. Na ostatnią zagadkę z dnia 5 lutego 2020 roku prawidłowo odpowiedziały cztery osoby: Witold Brodziński z Gdańska, Zygmunt Dopierała ze Świecia, Grzegorz Sobieszczyk i Artur Mueller z Nakła nad Notecią. Na prezentowanym zdjęciu widoczny jest fragment obecnej ul. Dąbrowskiego w kierunku południowym od przejazdu kolejowego do ul. Wawrzyńca w Nakle. Zdjęcie pochodzi z ok. 1900 roku. W głębi widoczny jest kościół św. Wawrzyńca jeszcze przed rozbudową oraz koszary (obecnie w nim mieści się Sąd Rejonowy i Prokuratura). W miejscu obecnego Parku 700-Lecia znajdował się teren do ćwiczeń kawalerii, a następnie boisko sportowe. Gratulujemy, a jutro już kolejna zagadka.

tekst: Zbigniew Kubisz

zdjęcia: Witold Brodziński, Zbigniew Kubisz

zdjęcie archiwalne ze zbiorów Zbigniewa Kubisza