Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego w Sadkach

W dniu 28.08.2019 roku w Urzędzie Gminy w Sadkach, odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, jednostki oświatowej prowadzonej przez Gminę Sadki.

Tytuł nauczyciela mianowanego uzyskała  Olga Bednarek, ze Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Sucharskiego w Sadkach, która złożyła uroczyste ślubowanie.

Gratulacje wraz z aktem nadania stopnia, osobiście złożył Wójt Gminy Sadki – Dariusz Gryniewicz, Zastępca Wójta – Monika Niedbała, oraz Dyrektor SP w Sadkach – Lidia Serwińska.

Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela wyróżnia kilka stopni – nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany. Każdy awans wiąże się z koniecznością zdania egzaminów.

Pani Oldze Bednarek gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Urząd Gminy Sadki