Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku

23 października 2019 roku był  szczególnym dniem dla Społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paterku, ponieważ  w tym dniu odbyło się uroczyste nadanie sztandaru naszej Placówce. Otrzymany sztandar będzie dla nas najważniejszym symbolem, symbolem tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, hartu ducha i wartości, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń społeczności szkolnej i lokalnej.

Był  to również ważny dzień dla pierwszoklasistów, ponieważ zostali oni  pasowani  na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz ślubowali  na sztandar.

Obchody Dnia Patrona  rozpoczęła msza święta w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej
w Paterku, podczas której rodzice:  pani Natalia Sadowska, pani Ewelina Brzezińska i pan Zdzisław Sell poprosili księdza proboszcza o poświecenie  nowego sztandaru. Dalsza cześć uroczystości odbyła się w szkole.  Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu, zaproszonych gości powitała Pani Dyrektor Alina Sławkowska , wśród których byli: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią pan  Sławomir Napierała, Radni Rady Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej ks. Mariusz Zbieranek, księża Maciej Reszel i Marek Kusy- długoletni wikariusze parafii w Paterku, przedstawiciel Kujawsko- Pomorskiego  Kuratorium Oświaty starsza wizytator pani Ewa Jaśkowska, Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji  pani Anna Biniakowska, przedstawiciele i dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Nakielskiego oraz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Poczty Sztandarowe, Sołtysi Sołectw: Paterek, Rozwarzyn Wieszki.

Następnie odbyła się ceremonia nadania sztandaru. Honorowy przewodniczący zespołu fundacyjnego przewodniczący rady rodziców pan Grzegorz  Przywarty wraz z chrzestnymi sztandaru panią Natalią Sadowską i panią Eweliną Brzezińską przekazali  sztandar  dyrektor szkoły pani Alinie  Sławkowskiej. Pani dyrektor sztandar przekazała  uczniom, których reprezentował  Poczet Sztandarowy w składzie: chorąży- Wiktor Nowicki, asysta – Sonia Kolińska i Karina Leppert. Po ceremonii nadania sztandaru odbyło się ślubowanie
i pasowanie uczniów klas pierwszych. Podczas uroczystości głos zabrali: Burmistrz Miasta
i Gminy Nakło nad Notecią pan Sławomir Napierała,  przedstawiciel Kuratorium Kujawsko- Pomorskiego starsza wizytator pani Ewa Jaśkowska, Radny Rady Miejskiej pan Kazimierz Wnuk oraz pan Piotr Hemerling.

Następnie uczniowie klas V, VI, VII i VIII  zaprezentowali montaż słowno- muzyczny
„Uczyńcie ze swego życia coś wielkiego”,  zaprezentowali się  też pierwszoklasiści.

Święto Szkoły i nadanie sztandaru było ważnym wydarzeniem dla społeczności szkolnej oraz niezapomnianymi chwilami dla uczniów klas pierwszych.

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą, jest jednocześnie obdarowany wdzięcznością tego drugiego–słowami św. Jana Pawła II   serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w  uroczystości, która na długo zostanie w naszych  sercach i w naszej pamięci.

K. Baczyńska