Nagrody dla łobżenickich projektów!

363

Wczoraj, 6 listopada 2019 roku w Poznaniu odbyło się oficjalne zakończenie konkursu pn.  „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Na XX Jubileuszowej Gali podsumowującej nagrody mieli zaszczyt odebrać również przedstawiciele Łobżenicy; Zastępca Burmistrza pan Józef Lewandowski odebrał nagrodę dla Gminy Łobżenica za projekt „Na tropie przyrody – czyli ścieżką edukacyjną w Łobżenicy” – 13 tablic edukacyjnych w parku miejskim – a Towarzystwo Miłośników Łobżenicy reprezentowane przez Prezes panią Zdzisławę Bosak-Kawę i panią Martę Konek za Panoramę Łobżenicy – miesięcznik społeczno-kulturalny wydawany w naszej Gminie od lat 90. pod redakcją pani Barbary Dubieli (która niestety nie mogła uczestniczyć w Gali). Serdecznie gratulujemy!

AMN – UM Łobżenica