Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia w działalności sportowej. Można składać wnioski

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej. Nagrody są jednorazowym świadczeniem i mają na celu docenienie zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią lub przesłać listownie na adres: Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji, ul. Krzywoustego 7a, 89-100 Nakło nad Notecią do 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia w 2019 roku.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić zawodnik lub jego opiekun prawny, trener, klub sportowy lub szkoła.

Poniżej znajdziecie Państwo wniosek oraz klauzulę zgód, a także Uchwałę nr XLVI/952/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.

Załączniki (3)

Pobierz wszystkie załącznikiOprogramowanie

Joanna Obarska – Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią