Nakło nad Notecią: Dzisiaj spotkanie z ks. prof. dr. hab. Zygmuntem Zielińskim w NOK

Nakielski Ośrodek Kultury, Parafia pw. św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią oraz TP KUL Oddział Bydgoszcz zapraszają w dniu 23 sierpnia 2020 roku (niedziela) o godz. 16:00 do Nakielskiego Ośrodka Kultury na spotkanie z pochodzącym z Nakła nad Notecią ks. prof. dr. hab. Zygmuntem Zielińskim, autorem książki pt. „Powroty minionego czasu”.

Powroty minionego czasu to najnowsza książka ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, będąca tym razem nie monografią naukową, lecz próbą upamiętnienia miejsc, osób, wydarzeń, które zapisały się trwale w 88. letnim życiu Autora. To nowość na rynku wydawniczym. Ukazała się w bieżącym roku nakładem IPN. Ponieważ ok. 100 stron z 871 całości traktuje o Nakle, o jego mieszkańcach i jego historii, warto mieszkańcom Krajny zapoznać się z jej zawartością. A jeszcze lepiej z jej Autorem, by zadać pytanie, wskazać inne fakty, przypomnieć osoby… By wszystko ożyło… Ludzie, wydarzenia, instytucje… By ocalić pamięć. Stąd to spotkanie.

Ksiądz Profesor (ur. 1931) jest pochodzącym z Nakła długoletnim, obecnie już emerytowanym, profesorem zwyczajnym KUL Jana Pawła II . Ukończył I LO im. Bolesława Krzywoustego w Nakle, a później PWSD w Gnieźnie. Po studiach specjalistycznych z zakresu historii Kościoła przez lata pracował na KUL, mając także wykłady w Niemczech i USA. Był członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Görres Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, Komisji Historii Najnowszej i Komisji Badań nad Polonią PAN, Komitetu Nauk Historycznych PAN, okresowo w jego prezydium. Wypromował 46 doktorów. Jest autorem ok. tysiąca publikacji, w tym ok. 50 książek. Jego zainteresowania naukowe obejmują: dzieje papiestwa, historię Kościoła w XIX i XX w., kulturę i historię Niemiec, stosunki polsko-niemieckie, stosunki polsko-żydowskie w czasie II wojny światowej, sytuację Kościoła w zaborze pruskim w XIX w., dzieje mniejszości niemieckiej w Polsce, dzieje prasy katolickiej i historię Kościoła w Polsce po 1944 r

Nakielski Ośrodek Kultury