Nakło nad Notecią: Kreatywni uczniowie LO w Staszicu. Творчі учні ЗОШ м. Сташич

Właśnie ukazała się kolejna bajka napisana w języku angielskim przez uczennice klasy IIIap LO.

Pozycja powstała podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu: „Kreatywność przede wszystkim!”, który finansowany był przez Starostwo Powiatu Nakielskiego. Tym razem uczennice stworzyły swoją oryginalną wersję znanej wszystkim  „Księgi dżungli”.

Książeczka „Tarzaness” jest wynikiem współpracy uczennic Staszica oraz doradczyń metodycznych przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Opracowane do tekstu zadania pozwalają na naukę słownictwa oraz doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem.

Readersy trafią do nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych na terenie powiatu nakielskiego.

Adaptacją bajki zajęły się Zuzanna Gamalska, Agata Marciniak oraz Oliwia Żywicka. Ilustracje wykonały Natalia Gonia oraz Martyna Muzalewska.

Serdecznie dziękuję moim wspaniałym uczennicom za poświęcony czas oraz za wykonanie zadania ze starannością i pełnym zaangażowaniem. Bez ich chęci projekt nie zostałby zrealizowany. Podziękowania kieruję również do moich koleżanek z KP CEN zajmujących się doradztwem metodycznym dla nauczycieli języków obcych oraz do pani Julii Żmudzkiej za wspaniałą oprawę graficzną.

Niezmiennie słowa wdzięczności kieruję do członków Zarządu Powiatu za wieloletnie wspieranie moich projektów.

Нещодавно вийшла ще одна казка, написана англійською мовою учнями ІІІап.

Пункт під час позакласних заходів, створених у рамках проекту: «Творчість понад усе!», Який фінансовий Накільським повітовим управлінням. можливість розу учні створили свою оригінальну всі відомої «Книги джунглів».

Книга «Тарзанес» — результат співпраці учнів Сташича та методичних консультантів
Куявсько-Поморського педагогічного центру. Завдання, підготовлені до тексту,
дозволяють вивчити словниковий запас і покращити навички розуміння прочитаного.

Читачі підуть до вчителів англійської мови в початкових школах Накловського повіту.

Переробили казку Зузанна Гамальська, Агата Марціняк та Олівія Живицька. Ілюстрації
зробили Наталія Гоня та Мартина Музалевська.

Я хотів би подякувати моїм чудовим учням за їх час і за те, що вони з турботою та
повною відданістю виконали завдання. Без їх бажання проект не був би реалізований.
Я також хотів би подякувати моїм колегам із KP CEN, які займаються методичними
консультаціями для вчителів іноземних мов, та пані Юлії Жмудзкій за чудовий графічний дизайн.

Неодмінно хотів би висловити вдячність членам повітової ради за багаторічну підтримку моїх проектів.

Joanna Betscher