Nakło nad Notecią: Oceń urząd

426

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli nam uchwycić istotne problemy i słabe strony funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią. Chcemy poznać ewentualne potrzeby klientów względem Ratusza oraz móc stwarzać warunki do stałego rozwoju.

Badanie to jest elementem realizowanego przez miasto projektu w ramach programu „Rozwój instytucjonalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców.

Bardzo prosimy o udzielenie możliwie przemyślanych odpowiedzi. Ze swej strony zapewniamy, że potraktujemy je z należytą powagą i – w miarę możliwości – uwzględnimy w naszych planach i działaniach.