Nakło nad Notecią: Od jutra zmieniają się zasady działania Starostwa Powiatowego

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 18 maja 2020 roku ws. zasad działania Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Nakielskiego, działając na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r.,  poz.878), kierując się troską i poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników urzędu, mieszkańców i gości, w związku ze stanem epidemii, wykonując zalecenia organów państwa oraz służb sanitarnych, począwszy

od dnia 20 maja 2020r.

wprowadzam następujące zasady działania Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

We wszystkich siedzibach urzędu:

1. tworzy się strefy zabezpieczenia, do których swobodny dostęp mają wyłącznie pracownicy;

2. ogólna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w siedzibie urzędu nie może być większa niż ustalony limit;

3. limit liczby interesantów ustala się odrębnie dla każdej siedziby, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanych zadań zlokalizowanych tam komórek organizacyjnych, powierzchnię ciągów komunikacyjnych i biur, liczbę pracowników bezpośredniej obsługi, a także wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa;

4. przyjmuje się następujące limity liczby interesantów obsługiwanych w tym samym czasie dla siedzib urzędu:

– budynek A (Nakło nad Notecią ul. Dąbrowskiego 54) – 18 osób;

– budynek B ( Nakło nad Notecią ul. Dąbrowskiego 52) – 2 osoby (w budynku znajduje się jedna wspólna dla zlokalizowanych tam komórek organizacyjnych strefa zabezpieczenia);

– Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności – 2 osoby;

– Referat Turystyki i Sportu (część administracyjna Przystani Powiat Nakielski) – 2 osoby;

– Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią – 4 osoby;

– Filia Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Szubinie – 2 osoby;

5. bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się według następujących zasad:

– ruchem interesantów kieruje wyznaczona osoba, która wpuszcza kolejno interesantów do poszczególnych biur, zapewniając, aby ogólna liczba osób, które w tym samym czasie znajdują się wewnątrz, nie była wyższa, niż ustalony limit. Wejście do budynku B odbywa się wyłącznie przez budynek A;

– wejście do budynków A i B jest możliwy wyłącznie od strony Pl. Szkolnego;

– każda osoba, która wchodzi do siedziby urzędu zobowiązana jest do stosowania środków ochrony osobistej, określonych w przepisach prawa, dezynfekcji rąk, a także pomiaru temperatury. Osoba z temperaturą ciała wyższą niż 37 stopni C jest proszona o opuszczenie budynku i kontakt drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu ustalenia formy załatwienia wniosku. Osoba, która pozytywnie przejdzie badania temperatury składa dodatkowo oświadczenie o braku grypopodobnych objawów oraz o braku kontaktu z osobą zakażoną, w izolacji lub kwarantannie;

6. obsługa interesantów odbywa się w ograniczonym czasie, różnym dla poszczególnych komórek ze względu na specyfikę pracy, w następujących godzinach:

– Wydział Komunikacji – 8:00-14:00 (ostatnie wejście o 13:30);

– Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią i Filii Wydziału w Szubinie – 8:00 – 13:00 (ostatnie wejście o godz. 12:45);

– Pozostałe komórki organizacyjne – 08:00 – 15:00 (ostatnie wejście o 14:30);

– Kasa urzędu – 8:00 – 14:00

7. zachęcamy interesantów, jeśli taka forma jest możliwa, do kontaktu z urzędnikami, załatwienia spraw i uzyskiwania informacji drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, operatora pocztowego, firmy kurierskiej oraz platformy epuap.gov.pl;

8. radni Rady Powiatu Nakielskiego i członkowie Zarządu Powiatu Nakielskiego poruszają się swobodnie po wszystkich siedzibach urzędu, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, określonych w przepisach prawa, po dezynfekcji rąk, a także po poddaniu się pomiarowi temperatury;

9. kasa urzędu pozostaje otwarta, jednak zachęcamy interesantów do dokonywania wszelkich opłat w drodze przelewu na nr konta: 30 8179 0009 0000 6288 2000 0070 lub kartą w siedzibie urzędu;

10. w godzinach pracy urzędu, w dni robocze, przed budynkiem A ( Nakło nad Notecią ul. Dąbrowskiego 54), a także przed siedzibą Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią i w Szubinie wystawia się skrzynki podawcze, w których wnioskodawcy umieszczają dokumenty papierowe w sytuacji, gdy świadomie rezygnują z bezpośredniego ich doręczenia pracownikowi urzędu. Procedurę postępowania z dokumentami papierowymi określa odrębne zarządzenie.

Baza numerów telefonów i adresów email znajduje się na stronie powiat-nakielski.pl w zakładce „kontakt” oraz na drzwiach urzędu.

Nr do Biura Obsługi Klienta, która połączy Państwa w każdej sprawie do właściwego urzędnika 52 386 66 22

/-/ Tadeusz Sobol – Starosta Nakielski