Nakło nad Notecią: Pierwsza sesja rady miejskiej w nowym roku

Wczoraj, 26 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury obradowali nakielscy radni. Do uchwalenia mieli 30 uchwał.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku obrad sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił burmistrz Sławomir Napierała. Następnie radni pochylili się nad projektami uchwał. Wprowadzono zmiany do budżetu. Kwotę dochodów uchwalono na poziomie 173 875 556,45 zł, w tym dochody własne – 106 680 685,45 zł. Kwota wydatków to 191 856 624,91 zł, w tym obsługa długu publicznego – 6 050 000 zł. Deficyt wynoszący 17 981 068,46 zł wzrósł o 281 068,46 zł, a pokryją go obligacje (10 mln zł), wolne środki z nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym gminy (7,7 mln zł) oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu (281 068,46 zł).

W dalszej części ustalono stawkę za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów w wysokości:

  • Dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł
  • Dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł

Rzecz dotyczy przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Przyjęto też program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2023.

Cały pakiet uchwał dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie przez burmistrza umów najmu w trybie bezprzetargowym.

Podwyższeniu do 200% uległo kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-23.

W wolnych głosach poruszono m.in. sprawę budynku przy ul. Ks. Skargi 2, który po przeprowadzce Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do nowego budynku przy ul. Gimnazjalnej 10, będzie mógł otrzymać nową funkcję.

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią