Nakło nad Notecią: Policjantka prowadziła zajęcia dla licealistów

Nakielska policjantka podczas zajęć profilaktycznych adresowanych do licealistów, omówiła tematykę związaną z odpowiedzialnością młodzieży za łamanie prawa i norm społecznych. Policyjną profilaktyką objęto uczniów klas I i II.

Asp. Zofia Wrzeszcz z nakielskiej komendy gościła wczoraj (11.01.23) w I Liceum Ogólnokształcącym w Nakle, gdzie spotkała się z uczniami klas I-II na pogadankach profilaktycznych.
Policjantka mówiła o tym, kim w myśl prawa jest nieletni, kiedy i za jakie czyny odpowiada przed sądem i jakie kary sędzia może na niego nałożyć za łamanie prawa. Mundurowa wyjaśniła też, czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy wskazując jednocześnie, jakie działania podejmuje policja wobec zdemoralizowanej młodzieży.
Wiele uwagi poświęcono również cyberprzestępczości i cyberprzemocy. Asp. Wrzeszcz omówiła między innymi czyny karalne, jakie najczęściej młodzi ludzie popełniają za pośrednictwem sieci radząc, jak nie paść ich ofiarą.

 

kom. Justyna Andrzejewska Oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią