Nakło nad Notecią: Praktyka zawodowa uczniów klasy IV Technikum Żeglugi Śródlądowej

W dniach 05.09.-02.10.2022r. uczniowie klasy IV TŻŚp odbywali praktykę zawodową na statku szkolnym Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Po zamustrowaniu na statku, ze względów bezpieczeństwa, uczniowie zostali zapoznani z przepisami bhp na statku (rozmieszczenie wyposażenia p. poż. i ratunkowe) oraz poznali rozmieszczenie pomieszczeń na statku i regulaminy statkowe.

Podczas praktyki, uczniowie pełniąc wachty w siłowni statkowej, doskonalili głównie umiejętności związane z obsługą siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych. Uczniowie klasy IV TŻŚp uczyli się wykonywania procedur startowych i zatrzymania silników głównych i pomocniczych, synchronizowali prądnice, pełnili wachty nocne w maszynowni, obsługiwali mechanizmy pokładowe, wykonywali prace konserwacyjne urządzeń. Dodatkowo na wachcie na „mostku” uczniowie mieli okazję pracować na mapach nawigacyjnych, uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych z użyciem radaru i elektronicznych map nawigacyjnych, czy też obserwowali oficerów wachtowych pod kątem prowadzonej nawigacji i manewrowania statkiem. Podczas odchodzenia statku od nabrzeża i cumowania, wyznaczona grupa uczniów wykonywała czynności cumownicze pod kierownictwem oficerów pokładowych. Poza tym praktykanci pełnili wachty: trapową i „dejmańską” tzn. pracując w kuchni, mesie i wykonując prace pokładowe pod kierownictwem bosmana.

W trakcie praktyki odbywały się rejsy morskie m.in. na Wyspę Bornholm, do Kołobrzegu.

Odbycie praktyki na statku morskim w dziale maszynowym jest koniecznością przy ubieganiu się o wydanie świadectwa motorzysty wachtowego w żegludze morskiej. Absolwenci Technikum Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Notecią, zgodnie z międzynarodową konwencją STCW, taki dokument mogą otrzymać po ukończeniu szkoły i odbyciu 2 miesięcy praktyki morskiej.

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią