Nakło nad Notecią: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania PM10

303

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje informację Głównego Inspektorat Ochrony Środowiska o ryzyku wystąpienia w dniu 17.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Prognoza na dzień 17.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) oraz na podstawie analizy danych, prognoz meteorologicznych i aktualnych wyników pomiarów wskazuje na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 na obszarze sześciu miast (Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią) oraz dwóch powiatów (bydgoskiego i chełmińskiego) w województwie kujawsko – pomorskim.

Dariusz Domek – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią