Nakło nad Notecią: Są już pierwsze podpisane umowy

Co roku gmina Nakło nad Notecią zapisuje w budżecie gminnym określoną kwotę na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Pierwsze dwie umowy już zostały podpisane.

W dniu 14 stycznia br. zostały podpisane dwie umowy w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Nakło nad Notecią w 2021 roku pod nazwą „Prowadzenie szkolenia zawodników, organizacja oraz udział w rozgrywkach, turniejach, zawodach i innych formach rywalizacji sportowej przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM)”. Dotację otrzymały dwa kluby klasyfikowane w SSM: Lekkoatletyczny Uczniowski Klub Sportowy START Nakło, który zdobył 92 punkty w SSM uzyskał dofinansowanie w kwocie 83 000 zł. Nakielskie Towarzystwo Sortowe TRÓJKA zdobyło 41 punktów w SSM i otrzymało dofinansowanie w kwocie 37 000 zł.

W tym roku na realizację tych zadań w dwóch konkursach przeznaczono łącznie 545 500 zł do wykorzystania w pięciu obszarach:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego
  • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wspieranie w utrzymaniu abstynencji.

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią