Nakło nad Notecią: V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

179

W dniu 19.03.2021r. odbył się I etap Olimpiady w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Do udziału zgłosiło się 13 uczniów z klasy 2TŻp oraz 2 TŻg. Uczniowie zmagali się z zagadnieniami testowymi z tematyki związanej m.in. z drogami wodnymi w Polsce i Europie oraz ich klasyfikacją, zagadnieniami dotyczącymi transportu wodnego śródlądowego i morskiego, rodzajami statków morskich, głównymi kierunkami przewozu towarów na świecie, jak również charakterystycznymi obiektami hydrotechnicznymi w obrębie polskich dróg wodnych, projektowane nowe połączenia śródlądowych dróg wodnych w Polsce.
Pierwsze 3 miejsce zajęli uczniowie klasy 2TŻp:
I miejsce – Zielenda Monika,
II miejsce – Urbanowski Szymon,
III miejsce – Wróblewski Damian i Wierzewski Gracjan.
IV miejsce – Szpot Hubert kl. 2TŻg , Ziarnik Tomasz kl. 2TŻg, Ziołecka Wanessa kl. 2TŻg.
Wszystkim uczestnikom gratuluję!!!!
Eliminacje Centralne Olimpiady drugiego etapu odbędą się 16 kwietnia 2021 r., godz. 10.00. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy (wyłonieni w ramach eliminacji szkolnych) będą wypełniali indywidualnie test zgodny z zakresem tematycznym. W etapie trzecim dziesięciu uczestników z najlepszymi wynikami z etapu II (określonych jako suma punktów indywidualnego testu) przechodzi do finału, w którym ustnie odpowiadać będą na pytania zgodne z zakresem tematycznym (etap przeprowadzony z użyciem narządzi pracy zdalnej).
Życzę powodzenia w kolejnych etapach!!!!

mgr inż. Dominika Grzybowska

zdjęcie ilustracyjne