Nakło nad Notecią: W Gorzeniu będzie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych

Powiat Nakielski złożył wniosek pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gorzeniu” i uzyskał dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”, w celu szczegółowym nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Projekt zakłada budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych usytuowanym na drodze powiatowej 1926C Nakło – Bydgoszcz w miejscowości Gorzeń. Sygnalizacja będzie wzbudzana przyciskami przez pieszych z zachowaniem priorytetu zielonego światła dla kierujących w obu kierunkach ruchu oraz zintegrowana z urządzeniami radarowymi, które mierzą prędkość nadjeżdżającego pojazdu. Zasada działania dyscyplinowania kierowców spowoduje, że w momencie przekroczenia przez kierowcę prędkości na objętym kontrolą odcinku w miejscowości Gorzeń i niewyhamowanie do bezpiecznej prędkości tego pojazdu jeszcze przed wyświetleniem prędkości, zintegrowany z urządzeniem radiowym sterownik sygnalizacji powinien umożliwić zatrzymanie pojazdu poprzez wyświetlenie bezwzględnego sygnału czerwonego dla kierowcy. Powyższe działanie inwestycyjne będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.

Ponadto w ramach realizacji projektu funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią będą przeprowadzać pogadanki w wybranych szkołach i przedszkolach na terenie powiatu nakielskiego na temat bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym oraz na tematy dotyczące możliwych zagrożeń w cyberprzestrzeni i szkodliwości substancji psychoaktywnych. Podczas spotkań uczniom będą wydawane opaski odblaskowe oraz kamizelki odblaskowe zakupione przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, Na realizację powyższego działania Starosta Nakielski Tadeusz Sobol w dniu 12 września 2023 roku przekazał Komendantowi Powiatowemu Policji w Nakle nad Notecią insp. Rafałowi Makarewiczowi 100 kamizelek odblaskowych oraz 250 samozaciskowych opasek odblaskowych.

Realizacja projektu „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Gorzeniu” jest współfinansowana ze środków Programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Kwota dotacji przyznanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wynosi 100.000,00 zł. Środki własne Powiatu Nakielskiego na realizację projektu wynoszą 32.434,00 zł

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią