Nakło nad Notecią: Wicemarszałek w powiecie – rozmowy dla dobra mieszkańców

W czwartek 1 grudnia 2022 roku gościliśmy w murach Starostwa Wicemarszałka Województwa Zbigniewa Sosnowskiego. Podczas spotkania w gabinecie Starosty Nakielskiego Tadeusza Sobola, w którym towarzyszyli także Wicestarosta Tomasz Miłowski oraz Radny Rady Powiatu Nakielskiego Ryszard Bagnerowski, poruszono wiele tematów ważnych dla społeczności naszego powiatu.

Wśród zagadnień znalazły się sprawy modernizacji Drogi Wojewódzkiej nr 243 Mrocza – Prosperowo, a także kwestia stanu prac nad dokumentacją przedprojektową i projektową odcinka linii kolejowej nr 356 od granicy województwa do Kcyni z mijanką na linii kolejowej nr 281 Kcynia – Nakło. W ramach tworzenia połączenia kolejowego zorganizowano spotkanie z panią Anetą Jędrzejewską z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kolejnym istotnym tematem, o którym rozmawiano, są fatalne wyniki badania czystości powietrza w powiecie nakielskim. Warto napisać o nim kilka słów więcej, ponieważ na naszym terenie panują warunki składające się na najgorszą sytuację w całym województwie. Bazując na pomiarach z 2021 roku składa się na nie:

  • stężenie PM10 – trzecie miejsce po Grudziądzu i Bydgoszczy;
  • średnie roczne stężenie PM2,5 – najwyższe w województwie;
  • stężenie benzo(a)pirenu – czterokrotne przekroczenie normy;
  • stan 21 z 23 monitorowanych Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na obszarze powiatu określono jako ZŁY.

Benzo(a)piren jest substancją toksyczną, rakotwórczą i mutagenną – nazywany często „cichym zabójcą” benzopiren jest jednym z najgroźniejszych składników smogu.PM10 jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów, które utrzymują się w powietrzu.

PM2.5 to aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra. Tego rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy dla zdrowia człowieka. Wszystko dlatego, że pył jest bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać bezpośrednio do krwiobiegu.

Takie wyniki nie napawają optymizmem i zmuszają do podjęcia zdecydowanych działań w trosce o zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz docelową poprawę jakości powietrza. Rozmowa na ten temat jest niezbędnym narzędziem do rozpoczęcia szukania rozwiązań.

Jednym z wielu sposobów walką z zanieczyszczeniem powietrza jest zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego. W te ramy wpisuje się tworzenie ścieżek rowerowych, pozwalających na bezpieczną zmianę środka transportu. Wicemarszałkowi została przedstawiona ścieżka rowerowa ukończona w zeszłym roku, która łączy Nakło z Bydgoszczą i stanowi ważną inwestycję dla zdrowia mieszkańców, wykluczenia komunikacyjnego, walki ze smogiem, troski o ekologię, bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz wielu innych społecznych problemów. Podczas przejazdu przez Paterek Wicestarosta pokazał Wicemarszałkowi nowopowstałą sygnalizację świetlną. Przy tej okazji poruszono temat wniosków dotyczących budowy ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej 241 (Kcynia-Nakło, Kcynia-Mrocza i stworzenie mostku nad Notecią na trasie Paterek – Nakło) oraz modernizacji ul. Szubińskiej w Paterku w ramach dokończenia inwestycji z 2010 roku.

W związku ze stworzeniem wyżej wspomnianej ścieżki rowerowej łączącej Nakło z Bydgoszczą, Powiatowi Nakielskiemu zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski 2 mln złotych przeznaczone na jej budowę na trasie Łochowice – Gorzeń – Potulice – Nakło.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią