Nakło nad Notecią: Wirtualny Escape Room w I LO im. B. Krzywoustego

344

Z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki w poniedziałek, 22 marca 2021 roku już po raz trzeci odbył się Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE). Celem wydarzenia jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią. Jako, że w I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią cyfrowe narzędzia są stosowane na co dzień, postanowiliśmy odpowiedzieć na apel zorganizowania DNTE w naszej szkole. W bieżącym roku możliwa była organizacja działań zdalnych z wykorzystaniem środków i metod pracy na odległość, działań stacjonarnych lub połączenie obu tych form. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne wybrany został wariant pierwszy. Dzień Nowych Technologii w Edukacji przenieśliśmy całkowicie do wirtualnej rzeczywistości – naszym środkiem komunikacji stał się komunikator Zoom oraz dziennik elektroniczny. Z okazji DNTE uczniowie I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią zostali zaproszeni do sprawdzenia swojej wiedzy w wirtualnym pokoju zagadek (Escape Room). ER został przygotowany zgodnie z metodologią nauczania przedmiotowo-językowego, tj. CLIL (Content and Language Integration Learning). Pokój Zagadek został opracowany na platformie genial.ly, w całości w języku angielskim. Tematyka ER to – Ekologia/Dzień Wody /Środowisko przyrodnicze. Młodzież rozwiązywała zadania podczas lekcji angielskiego lub sama – po uprzednim otrzymaniu dostępu do pokoju zagadek. Po rozwiązaniu wszystkich zadań uczestnicy otrzymywali kod cyfrowy, który uprawniał ich do opuszczenia wirtualnego ER. Ponadto, w ostatnim pokoju ukryte było tajemnicze hasło, które należało przesłać na adres nauczyciela. W ten sposób zweryfikowane zostały osoby, którym udało się opuścić pokój zagadek i wyłoniono najszybszych graczy. Dla chętnych uczniów, którzy podjęli wyzwanie i je ukończyli planujemy zorganizować pokaz pilotażu multikopterami (w sezonie wiosenno-letnim, jeżeli pozwolą na to warunki sanitarno-epidemiologiczne). Kolejną aktywnością z okazji DNTE było przeprowadzenie szeroko zakrojonego badania na temat stosowanych w I LO narzędzi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na początku wśród uczniów wybranych klas przeprowadzono krótką ankietę (używając narzędzia AnswerGarden) w postaci chmury wyrazów Młodzież została poproszona o podanie swoich ulubionych narzędzi cyfrowych wykorzystywanych na lekcjach. Odpowiedzi były zróżnicowane – począwszy od prezentacji multimedialnych po znane platformy jak Kahoot czy Quizizz. Następnie, po wybraniu siedmiu najbardziej popularnych i używanych w naszej szkole narzędzi TIK przeprowadzono kolejne badanie. Jego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które technologie są najbardziej lubiane przez młodzież naszego liceum. Do badania wykorzystany został program Mentimeter. Jest to narzędzie pozwalające na tworzenie interaktywnych prezentacji, umożliwiających natychmiastową reakcję słuchacza – wyniki od razu wyświetlane są na ekranie. Użycie Mentimeter uzmysłowiło nam wszystkim, jak szybko współcześnie można uzyskać informację zwrotną, oszczędzając przy tym zarówno czas, jak i papier. Ponad 100 uczniów I LO wzięło udział w głosowaniu. Na bazie dostarczonych przez nich informacji możemy lepiej planować nasze kolejne lekcje, używając tych narzędzi, które najbardziej przemawiają do odbiorców. Podsumowując DNTE w I LO w Nakle można stwierdzić, iż narzędzia cyfrowe stanowią nieocenioną pomoc podczas lekcji, szczególnie zdalnych. Mają one wiele zalet:

– pozwalają zaangażować cały zespół klasowy, jak i umożliwiają pracę w grupach,

– są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej młodzieży,

– pobudzają wyobraźnię i kreatywność,

– przełamują rutynę i monotonię lekcji.

Nade wszystko jednak, narzędzia TIK aktywizują uczniów, zwiększają ich motywację oraz zainteresowanie nauką, tym samym stosowanie ich wpisuje się w priorytety, które w codziennej pracy dydaktycznej realizuje I LO w Nakle nad Notecią.

Materiał: Ewa Zdrojewska-Baliniak, I LO Nakło nad Notecią