Nakło nad Notecią: Wspólne działania Policji i Straży Pożarnej na rzecz Seniorów

W Domu Dziennego Pobytu w Nakle policjanci i strażacy przeprowadzili spotkanie profilaktyczne dla Seniorów. Omówiono wiele ważnych kwestii, mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo tej grupy odbiorców.

Wczoraj (11.05.22) w Domu Dziennego Pobytu w Nakle, zajęcia dla Seniorów wspólnie prowadzili policjanci i strażacy z miejscowych komend powiatowych. Spotkanie zorganizowano z myślą o bezpieczeństwie tej grupy odbiorców.
Policjantki omówiły, jak działają oszuści, którzy często wykorzystują łatwowierność Seniorów. Mowa była o przestępstwach na tzw.: „wnuczka” i „policjanta”. Prelegentki przestrzegały też przed zawieraniem znajomości za pośrednictwem Internetu informując, że przestępcy wykorzystując znajomości wirtualne również wyłudzają pieniądze, często podając się za żołnierzy, czy lekarzy przebywających na misjach zagranicznych.
Spotkanie było również okazją do promowania tzw.: „Koperty życia”. W karcie, która stanowi jeden z elementów „Koperty życia” znaleźć można informacje na temat danych jej właściciela, telefony kontaktowe do najbliższych, informacje o przebytych chorobach, zażywanych lekach oraz alergiach. Informacje te są bardzo ważne dla służb udzielających pomocy medycznej w sytuacjach zagrożenia życia.
Seniorzy mieli okazję dowiedzieć się także ważnych informacji na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Omówili je, a także zaprezentowali strażacy z KP PSP w Nakle. Pod ich czujnym okiem była też możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy i poznanych umiejętności.
Uczestnicy spotkania otrzymali od mundurowych odblaski, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo na drogach, a także „Koperty życia”.

podkom. Justyna Andrzejewska – Oficer prasowy KPP Nakło nad Notecią