Nakło nad Notecią: XXIX sesja Rady Miejskiej. Ślubowanie złożył nowy radny

W trakcie trwania XXIX sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Noteciąślubowanie złożył nowy radny. Zmieniły się również składy osobowe stałych komisji.

28 stycznia 2021 roku odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej. W związku z trwającą pandemią obrady ponownie odbywały się w trybie zdalnym. Przed stwierdzeniem kworum, ślubowanie złożył Daniel Kończak – nowy radny. Zaraz po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wiśniewski, przekazał głos zastępcy burmistrza Piotrowi Kalamonowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. W dalszej części obrad rajcy podjęli uchwały w sprawach dotyczących m.in. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2020-2030”, zasad nadawania lub zmiany nazw ulic, placów na terenie naszej gminy, czy też wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Potulice oraz Nakło nad Notecią. Poruszono także temat skargi na działalność dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle. W związku z zaprzysiężeniem nowego radnego nastąpiły zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej. W wyniku podjętej w trakcie sesji uchwały komisje prezentują się następująco:

 • Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej:
  1) Halina Mnichowska
  2) Ewa Hoppe
  3) Sławomir Krainski
 • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego:
  1) Jan Grabarski
  2) Jan Światłowski
  3) Anna Karolczak
  4) Kazimierz Wnuk
  5) Michał Krzoska
 • Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej:
  1) Dariusz Domek
  2) Szymon Karolczak
  3) Daniel Kończak
 • Komisja Budżetu i Finansów:
  1) Ewa Haberska
  2) Katarzyna Borzych – Kubacka
  3) Monika Młynarczyk
  4) Jan Marciniak
  5) Jolanta Tadych

źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią