Nakło nad Notecią: XXV sesja Rady Miejskiej

Podczas dzisiejszej XXV Sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią podjęto 21 uchwał, w tym dwie uchylające uchwały z sesji sierpniowej.

Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdanie z działań między sesjami złożył burmistrz Sławomir Napierała. Następnie przewodniczący rady Paweł Wiśniewski przystąpił do procedury uchwałodawczej. Spośród pakietu projektów uchwał na pierwszy ogień poszły dwie uchylające uchwały podjęte na sierpniowej sesji, dotyczące przystąpienia do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nadnoteckiego Parku Przemysłowego i sprzedaży 4 działek położonych w obrębie Paterek.

Kolejne zmiany zostały wprowadzone do budżetu gminy. W podjętej uchwale dochody ustalono na poziomie 162 340 386,93 zł, w tym dochody własne – 74 793 997 zł. Jednocześnie wydatki określono na 178 860 449,46 zł. Deficyt wynoszący 16 520 062,54 zł zostanie sfinansowany z: obligacji komunalnych (12 300 000 zł), pożyczki z WFOŚ w Toruniu (273 359 zł), niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (131 703, 54 zł) i nadwyżki środków na rachunku bieżącym (3 815 000 zł).

Kolejna ważna uchwała dotyczyła wyemitowania obligacji komunalnych w ilości 12 300 szt. po 1 000 zł na kwotę 12 300 000 zł. Ich wykup nastąpi w latach 2024-2037. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę i modernizację dróg, ulic, parkingów, termomodernizację placówek oświatowych, modernizację WDK-ów, świetlic wiejskich, oświetlenia ulicznego.

Jeszcze jedna uchwała związana z wydatkami dotyczyła przyznania dotacji w wysokości 50 000 zł parafii pw. św. Stanisława w Nakle nad Notecią. Zostanie ona przeznaczona na roboty konserwatorskie i remontowe ścian bocznych kościoła.

Radni podjęli również uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Notecka – Poznańska. Naprzeciw stacji benzynowej ma powstać lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, parking i punkt przeładunku towarów.

Przegłosowano także uchwałę zmieniającą status niektórych ulic. Z wojewódzkiego na gminny przemianowane zostały (z mocą od 1 stycznia 2021 r.) ulice: Mrotecka, Pocztowa, fragment Bydgoskiej (od Pocztowej do Rynku), część Poznańskiej (od ronda do Rynku). Z kolei status drogi wojewódzkiej uzyska ul. Nowa (od ronda do krajowej 10.).

Zaszły też zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, którego zapisy dostosowano do nowelizacji ustawy w tym zakresie z dnia 19 lipca 2019 r. Ponadto nakielskim rajcom przedstawiono informacje o sytuacji rolnictwa i leśnictwa na terenie gminy.

W wolnych wnioskach głos zabrała m.in. Ewa Haberska, która przypomniała bulwersujące zachowanie grupy osób podczas zebrania w Paterku w sprawie budowy ubojni w strefie przemysłowej, gdzie grupa ta wrzaskami praktycznie uniemożliwiła przeprowadzenie rzeczowej debaty. Jednocześnie zwróciła się z wnioskiem o doprowadzenie do takiej debaty poprzez radio, gdzie potencjalny inwestor mógłby odpowiadać na pytania mieszkańców – zarówno zwolenników, jak też przeciwników.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią