Narada dyrektorów szkół w Kcyni

Podczas narady dyrektorów w Kcyni, która odbyła się w dniu dzisiejszym, 28 sierpnia 2019 roku oficjalnie pogratulowano wyboru na stanowiska dyrektorów. Gratulacje złożył burmistrz Kcyni Marek Szaruga i Wojciech Jaskólski. W Zespole Szkół Technicznych dyrektorem została pani Katarzyna Kluczyńska, w Szkole Podstawowej im. K. Korka pani Małgorzata Dutkiewicz oraz w Szkole Podstawowej im bł. Marii Karłowskiej pan Antoni Kalka. Podziękowano także pani Aleksandrze Doiczman na pracę na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych.

Urząd Miejski w Kcyni