Narada z dyrektorami szkół w Kcyni

W dniu 19 października br. odbyła się narada z dyrektorami szkół i placówek, dla których gm. Kcynia jest organem prowadzącym. Celem narady było przekazanie przez dyrektorów informacji o stanie przygotowania szkół do funkcjonowania w warunkach czerwonej strefy. Poszczególni dyrektorzy opisali bieżącą sytuację w zarządzanych przez siebie placówkach. Poruszano także następujące kwestie: problem bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach, zapotrzebowanie na środki dezynfekcyjne i czystości oraz organizację dowozów. Naradę prowadził Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, oprócz dyrektorów uczestniczyli w niej także pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za zarządzanie oświatą w gminie.

tekst i zdjęcia: Justyna Makarewicz