Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zapraszamy na zawody strzeleckie do Szubinia

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie „GWARD”, oddział Szubin i Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie zapraszają do udziału w zawodach strzeleckich, które odbędą się w dniu 29.02.2020 r  (Szkolna Strzelnica SKS KALIBER w Szubinie ul Kochanowskiego 1 wejście do strzelnicy od strony dziupli) i 01.03.2020 (strzelnica Bractwa Strzeleckiego  w Szubinie  ul Jana Pawła II  nr 5  w godzinach 10-15 strzelnica mieści się przy Wesółka wejście od strony Wesółki). Szczegóły w załączonym regulaminie.

Leszek Jaśkiewicz

REGULAMIN  ZAWODÓW STRZELECKICH KSSK GWARD

1. CEL ZAWODÓW – integracja środowisk

– popularyzacja strzelectwa sportowego,

– wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie  „GWARD”, oddział Szubin  e-mail: kontakt@gward.szubin.pl , leszek.jas@wp.pl

Osoba kontaktowa : Pan Leszek Jaśkowiak tel.601503963  Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie,

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 29.02.2020 r  Szkolna Strzelnica SKS KALIBER w Szubinie ul Kochanowskiego 1 wejście do strzelnicy od strony dziupli.

01.03.2020 strzelnica Bractwa Strzeleckiego  w Szubinie  ul Jana Pawła II  nr 5  w godzinach 10-15 strzelnica mieści się  przy  Wesółka wejście od strony Wesółki

4. PROGRAM ZAWODÓW Konkurencje skrócone: 29.02.2020

– pistolet pneumatyczny  – 3 strzały próbne + 10 ocenianych, w pozycji stojącej odległość 10 m,

– karabin pneumatyczny  – 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych w pozycji stojącej, odległość 10 m,

Biatlon   – 3 strzały próbne +   10 strzałów ocenianych w pozycji stojącej, odległość 10 m,

Konkurencje skrócone: 01.03.2020

– pistolet boczny zapłon   – 3 strzały próbne + 10 ocenianych, w pozycji stojącej odległość 25 m, czas 5 minut

– karabin boczny zapłon   – 3 strzały próbne + 10 strzałów ocenianych w pozycji stojącej, odległość 50 m, czas 5 min

Strzelba załadowana   – 5 strzałów do celów metalowych na czas

Strzelba rozładowana  – 5 strzałów do celów metalowych na czas

5. UCZESTNICTWO Grupa powszechna
6. KLASYFIKACJA Indywidualna
7. NAGRODY 29.02.2020

Za miejsce  I-III  (karabin+ pistolet+ Biathlon)

Dyplomy

Za miejsce I-III (karabin+ pistolet)  dwubój( medale dyplomy)

01.03.2020

Za miejsce  I-III  (karabin+ pistolet+ strzelba)

Dyplomy

Za miejsce I-III (karabin+ pistolet)  dwubój

( medale dyplomy)

29.02.2020- 01.03.2020

Za miejsce I- III  w czwórboju  czyli (pistolet + karabin 29.02 + pistolet + karabin 01.03) PUCHARY n  i dyplomy

8. ZGŁOSZENIA Termin zgłoszeń: osobiście na miejscu przed rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 15,30  29.02.2020

Termin zgłoszeń: osobiście na miejscu przed rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 12.00

9. KOSZTY UCZESTNICTWA wpisowe 20 zł od osoby startującej młodzież 0zł 29.02.2020

wpisowe  40 zł   czwórbój   29.02-01.03.2020r

strzelba 10 zł od konkurencji

wpisowe  tylko sobota  20zł  tylko niedziela 30zł

10. SPRAWY RÓŻNE – karabiny muszą posiadać oryginalne przyrządy celownicze,

protesty można składać do 30 min po konkurencji po wpłaceniu 100 zł za protest.

ocenianie wyników będzie zgodnie z przepisami PZSS,

– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,

– zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni     i amunicji,

– przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk,

– Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu i karabinu pneumatycznego 29.02.2020

– Klub zapewnia broń i amunicję do strzelania z pistoletu i karabinu bocznego zapłonu oraz strzelby  01.03.2020

w przypadku niejasności odnośnie używanej broni, o jej dopuszczeniu do zawodów będzie decydował Przewodniczący Komisji RTS lub Kierownik Zawodów

Dopuszcza się obserwację przestrzelin przez zawodnika przez lunetę

( niedopuszczalne jest korygowanie i obserwacja oraz podawanie wartości przestrzelin przez inne osoby niż zawodnik w takim przypadku będzie dyskwalifikacja zawodnika )

HARMONOGRAM STRZELAŃ:

29.02.2020

– pistolet pneumatyczny  w godzinach 14-17,

– karabin pneumatyczny : w godzinach 10-17,

01.03.2020

– pistolet : boczny zapłon  w godzinach 10-13

– karabin : boczny zapłon  w godzinach 10-13

– strzelba  załadowana i rozładowana  : w godzinach 13-15