6-osobowa grupa nauczycieli z nakielskiego ZSP nr 3 przygotowuje się do wyjazdu. Do Francji po wiedzę i nowe umiejętności

Niebawem, 17 lutego 2020 r. 6-osobowa grupa nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią wyjeżdża do Francji, aby obserwować pracę francuskich nauczycieli.
Przypominajmy, iż Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle n. Not. to kolejna placówka, która sięgnęła po fundusze unijne w zakresie wiedzy, edukacji i rozwoju. Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS+ akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej i ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
Aktualnie w nakielskiej ‘trójce’ odbywają się spotkania, dotyczące organizacji wyjazdu 6-osobowej grupy nauczycieli do Le Vieux-Marché, niewielkiej miejscowości na zachodzie Francji. Jest to pierwsza z trzech grup, która wyjeżdża w celu obserwacji pracy francuskich nauczycieli Ponadto pracownicy nakielskiej „trójki” będą mieli okazję wzbogacić swoje umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego i francuskiego. Ważnym aspektem projektu jest też korzystanie z szeroko pojętych technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) oraz z elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE).
– Liczymy na to, że uda nam się podnieść kompetencje metodyczne i jeszcze bardziej wzrośnie nasza motywacja do pracy – informują nauczyciele z nakielskiej „trójki”. – Ponadto jest to dla nas duża szansa na rozwój osobisty – dodają.
tekst: Marta Podemska, koordynator ds. promocji
zdjęcia : Joanna Paetzke