Nauka w praktyce – wizyta studentów bydgoskiej uczelni

W Zakładzie Karnym w Potulicach w ramach realizowania zajęć z prawa karnego wykonawczego odbyła się wizyta studentów z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Wizyta studyjna

Grupa studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy miała okazję zobaczyć pracę funkcjonariuszy podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz zapoznać się z topografią jednostki penitencjarnej. Wizyta studyjna miała na celu m.in. ukazanie w praktyce podstawowych zasad regulujących wykonywanie tymczasowego aresztowania i odbywania kary pozbawienia wolności oraz działań funkcjonariuszy Służby Więziennej zapewniających bezpieczeństwo i porządek w zakładzie karnym.

Przebieg wizyty

W trakcie wizyty goście mieli możliwość zobaczenia budynków i cel mieszkalnych, zapoznali się ze specyfiką pełnienia służby w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Ukazano także jak ważnym środkiem oddziaływania penitencjarnego i formą aktywizacji jest zatrudnienie osób pozbawionych wolności – studenci zobaczyli jak skazani pracują w hali produkcyjnej Hjort Knudsen Polen znajdującej się na terenie Zakładu Karnego w Potulicach.

tekst: ppor. Michalina Juszczak

zdjęcia: mjr Krzysztof Ksobiak