Nie zapomnieliśmy o grobach ludzi zasłużonych, miejscach pochówku żołnierzy i powstańców, pomordowanych i zapomnianych grobach

Tradycyjnie listopad to miesiąc, w którym wspominamy zmarłych. Odwiedzamy groby naszych bliskich, zapalamy znicze, modlimy się. To też odpowiedni moment by odwiedzić zapomniane groby na najstarszych częściach cmentarza, miejsc pochówku żołnierzy czy zbiorowe mogiły, a także mogiły osób zasłużonych dla naszej małej Ojczyzny. Pamięć o zmarłych jest elementem naszej historii i tradycji, którą należy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz