Niespełna 50 ton i bez prawidłowej rejstracji czasu pracy…

W dniu 25.02.2020r., inspektorzy z WITD w Bydgoszczy pełniący czynności kontrolne w powiecie nakielskim zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym przedsiębiorca z powiatu radomskiego wykonywał przewóz zbiorników betonowych na nieczystości ciekłe. Kontrola wagowa potwierdziła przypuszczenia inspektorów, w wyniku ważenia stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz dopuszczalnego nacisku podwójnej osi napędowej samochodu ciężarowego. Rzeczywista masa całkowita kontrolowanego pojazdu wyniosła 49900 kg co stanowiło przekroczenie o 9900 kg, natomiast nacisk osi napędowej został przekroczony o 2300 kg. Pomiary wymiarów zewnętrznych również wykazały przekroczenie długości pojazdu o ponad 1 metr.
Niestety, naruszenia przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym to nie koniec nieprawidłowości.
Analiza danych cyfrowych zarejestrowanych w pamięci urządzenia rejestrująca ujawniła kolejne naruszenia. Stwierdzono, że pojazd prowadzony był przez załogę dwuosobową, jednak kierowcy zamiast rejestrować swoje aktywności równolegle umieszczali w tachografie tylko kartę tego kierowcy, który w danej chwili kierował pojazdem. Drugi kierowca rejestrował wpisem ręcznym odpoczynek,  w okresie kiedy faktycznie pozostawał w gotowości. Fałszowanie aktywności pozwalało kierowcom na prowadzenie pojazdu bez żadnego rzeczywistego odpoczynku dobowego.
Z uwagi na przekroczenie parametrów wymiarowo wagowych wobec podmiotu wykonującego przewóz wszczęto postępowanie wyjaśniające, a przewóz wstrzymano do czasu przywrócenia normatywności pojazdu. Kierujący odmówił przyjęcia mandatu karnego, w związku z czym  sprawa zostanie  rozpatrzona przez właściwy miejscowo Sąd Rejonowy.
Wskutek stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących stosowania tachografów wobec podmiotu wykonującego przewóz, wszczęto osobne postępowanie wyjaśniające. Również w tym przypadku, kierowcy odmówili przyjęcia nałożonych mandatów karnych, wobec czego w stosunku do kierowców sporządzone zostaną kolejne wnioski o ukaranie przez sąd.
źródło: WITD Bydgoszcz