Niższy podatek, wyższe świadczenie

Emeryci i renciści mogą zyskać od kilku do kilkudziesięciu złotych na swoich świadczeniach. Od października zmienia się stawka podatku dochodowego od osób fizycznych z 18 na 17 proc. dla osób z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co za tym idzie zmienia się również kwota zmniejszenia zaliczki na podatek z 46,33 zł na 43,76 zł.

Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają podatek dochodowy na ogólnych zasadach, czyli także emeryci i renciści. Zmiany w wysokości progu podatkowego, a tym samym zmiany w wysokości świadczenia netto świadczeniobiorcy ZUS odczują już w świadczeniu wypłaconym za październik. Nasi świadczeniobiorcy otrzymają, co miesiąc od kilku, do kilkudziesięciu złotych więcej, a co za tym idzie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Emeryci i renciści, którzy otrzymują najniższe świadczenia w gwarantowanej wysokości 1 100 zł brutto, otrzymają na rękę 943 zł a nie 935 zł jak dotychczas. Ci, którzy dostają 2 500 zł zyskają 23 zł, a osoby ze świadczeniem w wysokości 7 000 zł otrzymają 67 zł więcej.

Zakład  automatycznie będzie stosował stawkę 17 proc. wobec wszystkich swoich klientów
z dochodem do 85.528 zł. Realna stawka w rozliczeniu rocznym będzie natomiast wynosić 17,75 proc. – uwzględniając 9 miesięcy ze stawką 18 proc. i 3 miesiące ze stawką 17 proc. W związku ze zmianami, w rozliczeniu rocznym może dojść do niedopłaty, którą trzeba będzie pokryć. Aby tego uniknąć należy do  ZUS złożyć wniosek o rozliczanie według stawki 17,75 proc. dochodów uzyskanych w okresie od października do grudnia.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego