NOK realizuje projekt objęty grantem „Uśmiech dla seniora”

Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią w okresie od 02.09.2019 r. do 31.03.2020 r. realizuje projekt objęty grantem UŚMIECH DLA SENIORA. Celem realizowanego projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru LSR – osób niesamodzielnych (seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia) poprzez takie formy jak:

– wsparcie psychologiczne,                                                                                              – warsztaty taneczne – terapia tańcem,

– warsztat teatralny – arteterapia,

– wyjazd integracyjno – kulturalny.

Uczestnictwo w zaplanowanych działaniach gwarantuje szereg korzyści, m.in.:

-zadbanie o kondycję,

-poprawa koordynacji,

-podtrzymanie witalności,

-utrzymanie właściwego stanu psychicznego,

-możliwość wyrażenia emocji,

-relaks,

-rozładowanie frustracji,

-zdobycie nowych znajomości,

-podniesienie samooceny i pewności siebie.

Celem projektu jest chęć zmniejszenia dysfunkcji wynikających z niesamodzielności wykonywania czynności dnia codziennego, jak i tych związanych z ograniczonym uczestnictwem w życiu społecznym. Wzrost aktywności społecznej podniesie jakość funkcjonowania w środowisku, które przyczyni się do wzrostu samooceny i poprawi samopoczucie Uczestników projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zasady oraz kryteria rekrutacji dostępne są na stronie Organizatora, http://www.nok.naklo.pl/

Wszystkie niezbędne informacje, dokumenty aplikacyjne do wypełnienia oraz zapisy w Sekretariacie NOK, tel: 52 386 08 62 lub pod adresem nok@nok.naklo.pl

Uczestnicy zobligowani są do złożenia w wyznaczonym terminie, tj. 13 września 2019 r. formularza aplikacyjnego wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Biuro projektu:
ul. Adama Mickiewicza 3
89-100 Nakło nad Notecią
nr tel.: 531 – 602 -727
adres e-mail: nok@nok.naklo.pl
Biuro czynne jest codziennie od 7:30 do 15:30

mgr Dominika Dubiela Koordynator projektu Nakielski Ośrodek Kultury