Nowe pamiątki po byłym Burmistrzu Mroczy Czesławie Deglerze

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy otrzymał kolejne pamiątki po byłym Burmistrzu Mroczy – Czesławie Deglerze. Pamiątki przesłał jego wnuk – Zenon Dunajski. To już kolejna porcja nowych pamiątek po Burmistrzu. Poprzednie dokumenty otrzymaliśmy pod koniec listopada 2020r.

Przypomnijmy:

Z informacji przekazanych przez Pana Zenona Dunajskiego (wnuka Czesława Deglera) wynika, że Czesław Degler pozostawił po sobie syna Zenona Deglera, który zmarł w Anglii ok. 1998 roku, Krystynę Włodarczyk (zmarłą w roku 2018) oraz Marię Dunajską 87 letnią dziś matkę Pana Zenona Dunajskiego.

Z monografii Miasta i Gminy Mrocza pod red. Sławomira Łanieckiego (praca zbiorowa) wydanej przez Urząd Miasta i Gminy Mrocza (Wydawca II: Wydawnictwo Pejzaż, Bydgoszcz, 2014 ISBN 978-83-61641-42-1) wiemy iż Czesław Degler 30 września 1929 roku – po podwójnym głosowaniu – został wybrany spośród 6 kandydatów przez Radę Miejską na Burmistrza Mroczy. Był najdłużej urzędującym burmistrzem międzywojennej Mroczy.

Nowe pamiątki to:

Kopia listu z Wronek, gdzie został osadzony po aresztowaniu z 1942r.
List z obozu Mauthausen z 1944r.
Akt zgonu żony Heleny Degler z obozu w Oświęcimiu z 1943r.
Kopia sądowego uznania Czesława Deglera za zmarłego w 1946r.
Zdjęcie z oddziałem w mundurze niemieckim prawdopodobnie sprzed I wojny światowej.
Zdjęcie w mundurze armii Hallera.
Zdjęcie z żoną Heleną.
Zdjęcie w mundurze na tle muru – prawdopodobnie w Nakle.
Zdjęcie na rynku w Mroczy (w kierunku ulicy Śluzowej)

Paweł Kowalski – MGOKiR w Mroczy

zdjęcie wyróżniające: Rynek w Mroczy (w kierunku ul. Śluzowej)