Nowe urządzenie RTG dla szpitala w Więcborku

W dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2019 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz wraz z Posłem na Sejm RP i Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Panem Łukaszem Schreiber przekazali na ręce Dyrektor Szpitala Powiatowego w Więcborku Pani Marii Kiełbasińskiej decyzję dotyczącą dofinansowania zakupu aparatu rentgenowskiego.

Magdalena Starzecka – UM Więcbork