Nowości filatelistyczne: Polska Zobacz Więcej

W dniu 21 czerwca 2024 zostały wprowadzone do obiegu 2 znaczki pocztowe o wartości 4,90 zł każdy emisji „Polska Zobacz Więcej”.

Na znaczkach przedstawiono:
na pierwszym: warmińsko-mazurski pejzaż z Jeziorem Jędzelewo w Starych Juchach,w lewym górnym rogu kod QR z filmikiem promującym ten region ,wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono napis : Polska Zobacz Więcej,a w prawym dolnym rogu oznaczneie wartości 4,90 zł;
na drugim: Kaszubski Park Krajobrazowy w Łapalicach,w lewym,górnym rogu kod QR z filmikiem promującym ten region,wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono napis: Polska Zobacz Więcej, a w prawym dolnym rogu umieszczono oznaczenie wartości 4,90 zł.

Znaczki wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, format znaczków: 51 x 39,5 mm , w nakładzie 240.000 szt. łącznie. Arkusz sprzedażny zawiera 8 szt. znaczków.

Emisji 2 znaczków towarzyszą dwie koperty FDC i dwa datowniki.

Autor projektu: Paweł Myszka

Arkusik emisji „Polska Zobacz Więcej” wejdzie w skład abonamentu na arkusiki.

 

 

Poczta Polska