Nowości filatelistyczne: Polskie Madonny

W dniu 12 sierpnia 2022 roku zostały wprowadzone do obiegu dwa znaczki pocztowe o wartości 4,50 zł emisji „Polskie Madonny”.

Na pierwszym znaczku przedstawiono wizerunek Matki Bożej Dzierżoniowskiej, której obraz znajduje się w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie. Został on wykonany w technice fresku w ok. 1500 r. (format ok. 40 x 50 cm).
Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem został odkryty podczas prac konserwatorskich prowadzonych we wnętrzu kościoła w 2008 r. Stanowi on część skromnego ołtarza, który znajdował się we wschodnim narożniku nawy południowej. Z zachowanych dokumentów wynika, że w kościele istniał kiedyś kult wizerunku Marii, który nosił nazwę ,,Salve Regina” od pierwszych słów pieśni, które w polskim tłumaczeniu brzmią następująco: Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia. Stąd właśnie zaczerpnięto współczesny tytuł dla odkrytego wizerunku Maryi: Matka Boska Dzierżoniowska – Matka Miłosierdzia.
Obecnie wizerunek nosi szaty wotywne i korony wykonane przez pracownię Mariusza Drapikowskiego.
W 2017 r. odbyła się koronacja fresku Matki Boskiej Dzierżoniowskiej – Matki Miłosierdzia.

W projekcie koperty FDC widoczne jest wnętrze kościoła pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie, zaś na datowniku okolicznościowym – grafika obłoku.

Na drugim znaczku przedstawiono wizerunek Matki Bożej Uśmiechniętej z Pszowa.
Wizerunek Matki Bożej Uśmiechniętej z Pszowa pochodzi z początku XVIII w. i jest kopią obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry w Częstochowie, zakupiony dla kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w 1722 r. Wielokrotne przemalowania, ostatnie w 1976 r. zmieniły pierwotny charakter wizerunku. W 2002 r. obraz został koronowany w imieniu papieża Jana Pawła II.

W projekcie koperty FDC widoczne jest wnętrze Bazyliki pw. Narodzenia NMP w Pszowie, zaś na datowniku okolicznościowym – grafika obłoku.

Znaczki wydrukowano techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 40,5 x 54 mm, w nakładzie 117 000 sztuk każdego. Arkusz sprzedażny zawiera 9 sztuk znaczków.

Autor projektu: Paweł Myszka

Arkusiki emisji „Polskie Madonny” wejdą w skład abonamentu na arkusiki.

Poczta Polska