O zwalczaniu ASF w regionie

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz spotkał się wczoraj, 13 grudnia 2019 roku z przedstawicielami służb na naradzie poświęconej omówieniu metod i sposobów zwalczania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz omówieniu zagadnień związanych z ochroną ludności, obroną cywilną i sprawami obronnymi.

Przedstawiciel rządu w terenie zwrócił uwagę na to, że jako kraj i województwo jesteśmy w sytuacji wyjątkowej i kryzysowej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

– Nowe ogniska padłych dzików w województwie lubuskim i wielkopolskim spowodowały, że jesteśmy okrążeni wirusem ASF. Konsekwencje rozprzestrzenienia się tego wirusa mogą być bardzo poważne w całym kraju, a szczególnie w naszym województwie, które jest drugim pod względem wielkości w Polsce jeśli chodzi o produkcję trzody chlewnej – mówił.

Mikołaj Bogdanowicz powiedział, że jesteśmy na razie jednym z 6 województw, w którym nie ma tej choroby. Przyczyniły się do tego aktywne działania prowadzone na terenie naszego regionu.

– W ciągu ostatnich dwóch lat zrobiliśmy dużo, żeby tę chorobę przenoszoną przez dziki oddalić z województwa. Przeprowadziliśmy odstrzał dzików, zorganizowaliśmy na szeroką skalę akcję informacyjną na temat bioasekuracji, podczas której spotkaliśmy się z 1,5 tys. sołtysów. Te działania spowodowały, że jesteśmy jednym z województw, które w największym stopniu wykorzystały środki na bioasekurację. Mówimy tu o 22 mln złotych. Teraz przygotowujemy się do dalszych działań – mówił.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy Dymek mówił, że wirus atakuje nasz region z czterech stron.

– Z obszaru województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Musimy podjąć teraz sukcesywne i przemyślane działania i przygotować się na wystąpienie przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń w naszym województwie – tłumaczył.

Specjalista Głównego Lekarza Weterynarii ds. ASF dr Józef Białowąs przedstawił na naradzie praktyczne rozwiązania niezbędne dla prawidłowego postępowania w przypadku konieczności likwidacji ognisk ASF w gospodarstwach rolnych.

W drugiej części spotkania podsumowana została realizacja zadań ochrony ludności i spraw obronnych. Prelegenci omówili także przedsięwzięcia do realizacji powyższych zadań w roku 2020.

źródło: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy