Obchody 101 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Sadkach

17 lutego 2020 roku w Sadkach odbyły się gminne obchody 101 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość rozpoczęto mszą św. odprawioną w intencji poległych powstańców wielkopolskich oraz członków ich rodzin przez ks. Witolda Korowajczyka – proboszcza Parafii pw. Św. Wojciecha w Sadkach.

Po mszy św. przemaszerowano na miejscowy cmentarz, gdzie wszystkich przybyłych powitała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach – Iwona Biniak, a kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy – Mariusz Czyż- odczytał apel poległych. Następnie głos zabrała Poseł na Sejm Ewa Kozanecka oraz Wójt Gminy Sadki Dariusz Gryniewicz. Kolejnym punktem było złożenie wiązanek na zbiorowej mogile pomordowanych oraz mogiłach powstańców.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Centrum Administracyjno-Kulturalnym, gdzie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Sadkach została przedstawiona część artystyczna, przygotowana przez Hannę Napierałę i Romana Andrzejewskiego.

Po uroczystościach w Sadkach delegacja Gminy Sadki złożyła wiązanki na mogile poległych powstańców w Dębowie.

GOK Sadki