Obchody 80 rocznicy Zbrodni Pomorskiej w gminie Sadki-dzień pierwszy

W dniu 8 listopada 2019 roku o godzinie 18:00, w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha w Sadkach, uroczystą Eucharystią zainaugurowano  obchody 80 rocznicy Zbrodni Pomorskiej w gminie Sadki. Mszy świętej przewodniczył ks. Michał Damazyn wikariusz parafii w Sadkach. Organizatorami tych 3 dniowych uroczystości są: Wójt Gminy Sadki Dariusz Gryniewicz, oraz Proboszcz Parafii p.w. św. Wojciecha w Sadkach ks. Witold Korowajczyk. Patronat nad uroczystościami objęli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Przewodniczący Kolegium IPN Wojciech Polak

Wśród gości na Mszy świętej obecni byli między innymi: Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw kombatantów o osób represjonowanych Jacek Tarczewski, Radni Powiatowi Edward Kominiak i Adam Piszczek, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Niedbała, Zastępca Wójta Gminy Sadki Monika Niedbała, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Bilicki, Radni Gminy Sadki, Sekretarz Gminy Sadki Renata Jesiononowska-Zawieja, Skarbnik Gminy Sadki Maciej Maciejewski, Sołtysi Gminy Sadki, Dyrektorzy Placówek Oświatowych, Kierownicy Referatów i Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy w Sadkach, oraz Mieszkańcy Gminy Sadki, a wśród nich Potomkowie i Rodziny zamordowanych przed osiemdziesięciu laty w bestialski sposób, mieszkańców gminy Sadki. Eucharystia sprawowana była w  ich intencjach. Każda z Ofiar została od Ołtarza wymieniona z Imienia i Nazwiska. Łącznie 96 osób.

Po Mszy św. głos zabrał Wójt Dariusz Gryniewicz. Wystąpienie rozpoczął od słów: „Szanowni Państwo! Spotykamy się dzisiaj w parafialnym kościele w Sadkach by rozpocząć obchody, tak naprawdę 2 uroczystości: 101 rocznicy odzyskania Niepodległości i 80 rocznicy Zbrodni pomorskiej”.  W dalszej części powiedział między innymi (…) „Miesiąc listopad to czas świętowania niepodległości naszego kraju, a w naszej małej ojczyźnie-Gminie Sadki, to również czas pamięci o tych którzy na początku najstraszliwszej z wojen, zostali zamordowani prze Niemców. 80 lat temu oddali to co najcenniejsze – swoje życie” (…).  Okolicznościowe przemówienie zakończył słowami: „Niech żyje wolna i niepodległa Polska! Cześć i chwała bohaterom wolnej, niepodległej Ojczyzny. Cześć i chwała bohaterom, którzy 80 lat temu, na terenie naszej gminy zginęli, zamordowani przez Okupanta”.

Po wystąpieniu Wójta nastąpiła bardzo wzruszająca chwila. Oto dwaj młodzi chłopcy, potomkowi bestialsko zamordowanych 80 lat temu mieszkańców, naszej gminy otworzyli Izbę Pamięci. Znalazły się w niej pamiątki związane z tamtymi tragicznymi wydarzeniami. Ksiądz wikariusz dokonał poświęcenia Izby Pamięcią, która od tej chwili będzie dla wszystkich „świadkiem tamtych wydarzeń”.

Uroczystości piątkowe zakończył Apel Pamięci w Mrozowie, na tak zwanej Piaśnicy, w miejscu upamiętniającym  jedną ze zbiorowych mogił. W czasie Apelu, odczytywane były zeznania świadków „tamtych tragicznych dni”. Wiązanki kwiatów składane przez delegacje, zapalane znicze. Doniosła chwila.

Są w życiu chwile, które pamiętamy, które zapadają w pamięci, mówimy „na zawsze”. Myślę że właśnie takim czasem, staną się te uroczystości rozpoczęte  8 listopada, uroczystą Eucharystią. Pamiętajmy jednak że to  pierwszy dzień, obchodów tej tragicznej rocznicy, w naszej gminie. Co przyniosą następne ……

UG Sadki