Obchody Dnia Nauczyciela w Łobżenicy

14 października 2019 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica odbyły się oficjalne obchody Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Nauczyciela. Na Sali sesyjnej zebrali się dyrektorzy i nauczyciele ze szkół z terenu naszej Gminy wraz z włodarzami. Spotkanie otworzyli Burmistrz Łobżenicy pan Piotr Łosoś i Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobżenicy pan Antoni Kapeja przy udziale władz samorządowych Gminy. Spotkanie miało na celu oficjalne przyznanie Nagród Burmistrza dla zasłużonych działaczy oświatowych. Nagrody otrzymały: z SP Łobżenica dyrektor pani Hanna Król-Synoradzka, wicedyrektor pani Lucyna Pufal i wicedyrektor pani Lucyna Barabasz; z SP Wiktorówko dyrektor pani Wioletta Pacholec i nauczycielka pani Aurelia Prondzińska, z SP Fanianowo dyrektor pani Maria Pirecka i nauczycielka pani Emilia Soczka, z SP Dźwierszno Małe dyrektor pani Karolina Łańska i nauczyciel pani Anna Wasiak-Jacoszek, z Przedszkola Publicznego w Łobżenicy – dyrektor pani Iwona Gajdzińska oraz pracownik pani Grażyna Bosak, a także dyrektor Centrum Administracyjno-Finansowego w Łobżenicy pan Marek Połczyński.

AMN