Obowiązek zasłaniania ust i nosa, a autyzm

Ważna informacja dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju          oraz z niepełnosprawnością umysłową w stopniu od umiarkowanego do głębokiego.

Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 „§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa(…)

  1. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku: (…)

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3) osoba, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;”.

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są więc zwolnione osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z upośledzeniem umysłowym co najmniej w umiarkowanym stopniu.

Warto jednak podejmować próby zachęcenia dzieci do stosowania powyższych zabezpieczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie internetowej Poradni www.ppppnaklo.pl naszego terapeuty – Pani Ewy Przybilińskiej, w którym znajdziecie Państwo wiele cennych rad i pomysłów, jak wspierać dzieci – nie tylko te z niepełnosprawnościami, w związku z obowiązkiem noszenia maseczek.

Ewa Burzyńska – Dyrektor PPPP w Nakle