Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 3.01.2020r.

Postępując zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.), proszę o publikację w internetowym systemie informatycznym Kurier Nakielski ogłoszenia tj. obwieszczenia Starosty Nakielskiego z dnia 03.01.2020r. (obwieszczenie w załączniku) o wydaniu przez Starostę Nakielskiego decyzji ZRID/10/2019 z dnia 31.12.2019r., znak WWA.6740.2.5.2019.AM., zmieniającej decyzję Starosty Nakielskiego nr ZRID/5/2018 z dnia 31.12.2018r., znak WWA.673.22.2018.AM. udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej połączenia ulicy Mroteckiej (w części droga gminna nr 090877C i w części droga wojewódzka nr 241) z ulicą Nową(droga gminna nr 090878C) wraz z przebudową ulicy Nowej w Nakle nad Notecią, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa parkingu Park and Ride przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego.

Magdalena Tomczak – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią

OBWIESZCZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia  3.01.2020r.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. Poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2018r. Poz. 1474 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu przez Starostę Nakielskiego decyzji nr ZRID/10/2019 z dnia 31.12.2019r., znak WWA.6740.2.5.2019.AM., zmieniającej decyzję Starosty Nakielskiego nr ZRID/5/2018 z dnia 31.12.2018r. znak WWA.673.22.2018.AM. udzielającą pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej połączenia ulicy Mroteckiej (w części droga gminna nr 090877C i w części droga wojewódzka nr 241) z ulicą Nową(droga gminna nr 090878C) wraz z przebudową ulicy Nowej w Nakle nad Notecią, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa parkingu Park and Ride przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 (pokój nr 8) w dniach pracy urzędu, w godzinach od 7:00 do 15:00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym systemie informatycznym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Nakło nad Notecią. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podpisał:

z up. Starosty Nakielskiego

mgr inż. Jacek Kwasigroch

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa